ÚVOD

Vážení zákazníci, zde je odkaz na pokyny k získání státní dotace na kotle. bližší info ( přihlasky atd ) najdete zde-

 

Základní předpoklad pro podání žádosti:
Nutné předpoklady pro možnost získat dotaci:
• Jsem fyzická osoba a jsem vlastníkem nebo spoluvlastníkem rodinného
, popř. bytové jednotky v rodinném domě (dále jen RD), ve kterém
chci realizovat výměnu kotle.
• Rodinný dům je na listu vlastnictví zapsán jako „rodinný dům“ nebo „objekt
k bydlení“ s číslem popisným. Má maximálně tři bytové jednotky, dvě nadzemní
podlaží, jedno podzemní podlaží a podkroví.
• RD se nachází v kraji, ve kterém je vyhlášena výzva k podání žádostí v rámci
„Společného programu na podporu výměny kotlů“ (dále jen VÝZVA).
• K vytápění objektu využívám „starý“ kotel na tuhá paliva s ručním přikládáním,
nikoliv kamna, plynový či elektrický kotel nebo automatický kotel.
• Do vyhlášení výzvy je „starý“ kotel napojen na otopnou soustavu a komínové
těleso, toto mohu doložit fotodokumentací.
• „Starý“ kotel chci vyměnit za nový, nízko-emisní kotel o výkonu do 50kW,
který bude uveden v Seznamu výrobků a technologií

http://registrace.nzu2013.cz/np/vyhledavani-vyrobku/.

• Případní spoluvlastníci většinového podílu/manželka (v případě SJM) souhlasí
s nákupem, instalací a provozováním nového kotle v RD.
• Přečetl jsem si znění výzvy a seznámil se s podmínkami daného dotačního
programu.

Pokud splňujete výše uvedené základní předpoklady, máte s největší pravděpodobností
možnost získat fi nanční příspěvek ze „Společného programu
na podporu výměny kotlů“.
1

 

:http://www.kr-stredocesky.cz/web/zivotni-prostredi/kotle-2014/-/asset_publisher/e3WFxBfbYprb/content/vyhlaseni-9-vyzvy-k-podavani-zadosti-o-poskytnuti-dotace-ze-spolecneho-programu-na-podporu-vymeny-kotlu?redirect=http%3A%2F%2Fwww.kr-stredocesky.cz%2Fweb%2Fzivotni-prostredi%2Fkotle-2014%3Fp_p_id%3D101_INSTANCE_e3WFxBfbYprb%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dnormal%26p_p_mode%3Dview%26p_p_col_id%3Dcolumn-2%26p_p_col_pos%3D1%26p_p_col_count%3D3

 

Naši partneři

TopMax

 

 

 

 

Nabídka balených produktů

letak-pytlovane-uhli letak-pelety letak-palivove-drivi letak-brikety banner-uhli-do-sklepa