VÝBĚR VÝKONU KOTLE

ZÁKLADEM PRO URČENÍ VÝKONU KOTLE JE PROJEKTOVÝ VÝPOČET BILANCE TEPELNÝCH ZTRÁT NA ZÁKLADĚ PŘÍSLUŠNÝCH NOREM.

Orientačně je možné určit požadovaný výkon kotle na základě parametrů jako výtapěná plocha

budovy nebo objem vytápěného prostoru a dodatečných parametrů jako způsob izolace budovy, provedení topenářských rozvodů a podobně.

Všeobecně se na předběžný návrh používají konstanty:

  • 70-80 W/m2 nebo 35-40 W/m3 pro dobře tepelně zaizolované budovy s moderní instalací topení.
  • 150 do 160 W/m2 nebo 70-80 W/m3 pro starší budovy bez tepelné izolace s tradičnými instalacemi topení.

Tabuku se základními hodnotami je možné použít na předběžný výběr zarízení, je třeba si ale uvedomit, že uvedená tabulka nezohledňuje rezervy a osobní podmínky, které můžou nastat v konkrétní budově.

Proto je výběr kotle vždy potřebné konzultovat s projektantem budovy a projektantem topné soustavy.

Vysvětlivky:
UT – Ústřední topení
TUV – Teplá užitková voda

vyber_kotle