VÝBĚR OHŘÍVAČE

Tabulka1

Doporučené min. objemy pro výběr ohřívače vody (litráž), podle počtu osob a způsobu ohřevu.

Tabulka2

Pro panely TOPMAX je stanovená jako ideální hodnota 50-60 litrů na 1m2 solárního absorbéru. Na základě této hodnoty víme vždy nabídnout zákazníkovi funkční a spolehlivou sestavu.

Jak postupovat při správném výběru ohřívače?
Základem je zjistit potřebu uživatele na teplou vodu.
Například tak, že budouci uživatel ví kolik vody spotřebuje v průměru na den nebo tuto hodnotu určíme orientačně z tabulek.

Když víme kolik vody uživatel potřebuje na den podle hlavního způsobu ohřevu určíme doporučený objem ohřívače podle tabulky:
Tabulka3

Pokud je zdrojů více bereme v úvahu vždy zdroj s nejvyšším násobitelem a následně vybereme ohřívač s objemem jako jsme vypočítali nebo nejbližší větší.

Pokud navrhujeme zároveň solární systém, počet panelů následně vybíráme podle ideální hodnoty 50-60 litrů na m2 plochy absorbéru, adekvátně k vypočítanému ohřívači.

Při výběru je třeba vždy zohlednit individuální potřeby instalace a uživatele např. podle využívání teplé vody, k tomu můžeme použít nasledující tabulku běžné spotřeby vody při různých činnostech:
Tabulka4

Rovněž je potřebné brát do úvahy provedení ohřívače.
Při malých velikostech do 100l je výběr provedení spíše otázkou prostoru.
Při objemech nad 100l doporučujeme používat stojaté a svislé ohřívače.
Především u stojatých zásobníků totiž dochází k mnohem pomalejšímu míchání teplé a studené vody.
Tento jev je označován jako vrstvené ukládání vody.

Rovněž důležité je i provedení izolace.
Všechny nabízené ohřívače do 500l mají izolaci napevno spojenou s nádobou (izolace je za tekutého stavu stříkaná pod tlakem) čím se rapidně snižují tepelné ztráty nádrží.
V základě jsou používané dva typy izolací a to polyuretanová (PU) nebo polystyrénová (PS) pěna.

Polyuretanová pěna sa vyznačuje lepšími tepelně-izolačními vlastnostmi.

Využití solárního systému je zároveň úzce spojené právě s výběrem adekvátního ohřívače vody.

V tomto případě je třeba vždy brát v úvahu vlastnosti konkrétního solárního panelu a délku samotné solární instalace.